Intermezzo Groep Hoorn

Is de overstap van de basisschool naar de middelbare school nog te groot?

De Intermezzo groep Hoorn zou wel eens de perfecte plaats voor je kunnen zijn als je....

 

Klaar bent met de basisschool, maar nog niet klaar bent voor de brugklas;

Door corona achterstanden hebt opgelopen en daardoor nog niet klaar bent voor het best passende niveau;
Meer kunt en de aansluiting mist met het reguliere onderwijs;
De keuze voor vervolgonderwijs nog uit wil stellen;
Weet dat je meer kunt, maar dat nog niet ècht hebt kunnen laten zien

Voor wie is de Intermezzo groep?

Een klas  voor kinderen, voor wie een ongebruikelijke route naar het voortgezet onderwijs beter past.
In deze klas is ruimte om je eigen weg te volgen. Het voelt als een normale school met pauzes, gym en Sinterklaas- en kerstvieringen maar het leeraanbod is totaal anders.

Wat leer je in de Intermezzo groep?

Brede ontwikkeling

We gaan ervan uit dat je  de  meeste stof van groep 8 beheerst.  Dus we bieden nieuwe leerstof aan en nieuwe vakken  naast  verdere  verdieping van stof die al eerder aan bod is geweest.

Denk bijvoorbeeld aan:   

  • Wiskunde;
  • Toepassingen in de kunst (Escher, Mondriaan);
  • Filosofie;
  • Grote denkers, zelf filosoferen;
  • Vreemde talen ;
  • Wetenschap, natuur en techniek; 
  • Onderzoeken en ontwerpen;
  • Kunstbeleving  en -beschouwing: muziek, architectuur, fotografie, literatuur;
  • Beeldende kunst:  culturen  van vroeger en nu ;
  • Informatica en programmeren ;

We gaan werken  aan je eigen leerdoelen en  we  blijven sommige dingen ook oefenen, omdat je die  gewoon nodig hebt.

Leren leren  

Je brein is volop in ontwikkeling; plannen, organiseren  en het zelfstandig uitvoeren van je werkzaamheden zijn skills die extra aandacht nodig hebben. In de Intermezzo groep gaan we veel met elkaar in gesprek. We bepalen samen waar te beginnen en overleggen aan welke leerdoelen jij wilt en moet werken. We trainen allerlei vaardigheden die je nodig hebt bij het leren.  

Welbevinden en motivatie   

Misschien heb jij je lange tijd  erg  moeten aanpassen op school? Of misschien ben je zelfs je motivatie of zelfvertrouwen  kwijtgeraakt. Er is aandacht voor wie je bent, wat je wilt, waar je talenten liggen en hoe je die kunt inzetten.    

Ontwikkelen van een groei - mindset

Herken je dat: dat vervelende gevoel als je taken krijgt, waarvan je niet weet of ze wel gaan lukken? Welk gedrag zet jij dan in? Ga je ze uit de weg? Word je boos en/of geef je snel op? Door lessen over de werking van het brein  gaan  we  je  leren om met vertrouwen een taak aan te pakken.

Wie geven les?

Er is een vast team van leerkrachten en klassenassistenten dagelijks aanwezig in de groep. Als de ene docent lesgeeft, zal de andere bijvoorbeeld coachen en je helpen bij je persoonlijke doelen. Er is ook les op locatie met begeleiding. Daarnaast nodigen we vakdocenten uit.  Dit kunnen docenten van een  middelbare  school  zijn, maar ook studenten die aan de universiteit of hogeschool studeren. We gaan ook het bedrijfsleven inschakelen om samen aan projecten te werken.

en-na-de-intermezzo-groep

Na het jaar in de Intermezzo groep ga je naar een brugklas van een school voor voortgezet onderwijs. Het kan ook zijn dat je nog een jaar blijft.

Wat kost de Intermezzo groep?

Je wordt  ingeschreven op locatie van deze school: Basisschool  Ichthus,  Grote Beer 1, Hoorn.
Naast de vrijwillige  ouderbijdrage die de school vraagt, zijn er geen speciale kosten.

Inschrijving en persoonlijk gesprek

Als  je de Intermezzo groep wel ziet zitten, kunnen je ouder(s)/ verzorger(s) een  afspraak maken voor een intakegesprek. Nadat dit positief is verlopen, word je ingeschreven op de Basisschool Ichthus in Hoorn en kom je in de Intermezzo groep. Je bent van harte welkom!

Vertel ons wat jij wilt. Dan vertellen wij jou hoe je daar kunt komen.

Contactgegevens

Intermezzo groep is een initiatief van:

Basisschool  Ichthus

Grote Beer 1
1622 ES Hoorn

0229 21 60 84

info.intermezzo@stichtingpenta.nl

www.ichthushoorn.nl

Downloads:

Schooltijden:

Maandag     08:30 -14:15

Dinsdag       08:30 - 14:15

Woensdag   08.30 - 12:30

Donderdag  08:30 - 14:15

Vrijdag          08:30 - 14:15

© Intermezzo groep | Webdesign: Wijn Design | Onepage website